TRUNG TÂM TƯ VẤN DỰ ÁN JAMILA - KHANG ĐIỀN
Liên hệ với chúng tôi nhận thông tin và báo giá dự án
HOTLINE(24/7): 0937.678.501 hoặc 0937.163.598

MẶT BẰNG

mặt bằng tháp A dự án Jamila Khang Điền

mặt bằng tháp B dự án Jamila Khang Điền

mặt bằng tháp C dự án Jamila Khang Điền

mặt bằng tháp D dự án Jamila Khang Điền